Κυριακή, 11 Οκτωβρίου 2009

Το μήνυμα του σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Κοσμά


Κυριακή του Σπορέως 11-10-2009

Το μήνυμα του σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Κοσμά μεταδίδεται κάθε Κυριακή στις 12 το μεσημέρι από τον Ραδιοφωνικό Σταθμό της Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου.

2 σχόλια:

 1. =================================================
  Τοιούτος γαρ ημίν έπρεπεν Αρχιερεύς :

  ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
  ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
  Εν Ι. Π. Μεσολογγίου τη 18η Ιουνίου 2009  Αγαπητοί πατέρες και αδελφοί, Χαίρετε εν Κυρίω.
  Όλη ψυχή τε και καρδία και διάνοια και χείλεσιν, ομολογώ και προσυπογράφω την «Ομολογίαν πίστεως κατά του Οικουμενισμού».
  Είναι κείμενον πλήρες πίστεως εις την αθάνατον Ορθοδοξίαν ημών.
  Είναι πέλεκυς κατά των αιρέσεων και αιρετικών, μάλιστα δε της παναιρέσεως του αιώνος, του Οικουμενισμού.
  Ημείς, οι χάριτι Θεού Επίσκοποι, εδώσαμεν φρικτόν όρκον κατά την ώραν της χειροτονίας ενώπιον του παναγίου θυσιαστηρίου και του ιερού Ευαγγελίου.
  Υπεσχέθημεν να μην αμαυρώσωμεν τον θησαυρόν της αμωμήτου πίστεως, τον οποίον παρέδωσαν εις ημάς οι Άγιοι και Θεοφόροι Πατέρες, των οποίων ημείς δεν είμεθα άξιοι να λύσωμεν τον ιμάντα των υποδημάτων αυτών...
  Έχομεν, λοιπόν, χρέος να ορθοτομούμεν εις την ομολογίαν της πίστεως, αποδεχόμενοι πάσαν θυσίαν.
  Όχι, δεν θα προδώσωμεν τα ιερά και τα όσια της αγίας Ορθοδοξίας ημών, χάριν μιας ψευδοευγενείας και αγαπολογίας των οικουμενιστών.
  Θα μείνωμεν με την χάριν του Τριαδικού Θεού ημών «εδραίοι και μή μετακινούμενοι» (Κολασ. α', 23) εις την πίστιν, το φρόνημα και την τακτικήν των αγίων πατέρων, όπως π.χ. του αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, του αγίου Μάρκου του Ευγενικού, του αγίου Φωτίου και όλων των αγίων πατέρων της μιάς, αγίας, καθολικής και Αποστολικής ημών Εκκλησίας, της μόνης Εκκλησίας εν τω κόσμω.
  Θα μείνωμεν, χάριτι Θεού, Ορθόδοξοι υγιαίνοντες εν τη αληθεία και, αν το επιτρέψη ο Κύριος, και την ζωήν ημών θα δώσωμεν διά την Ορθοδοξίαν.
  Περαίνω με τον Θούριον της Ορθοδοξίας του αγίου μονάχου Ιωσήφ Βρυεννίου: «Ουκ απαρνησόμεθά σε φίλη Ορθοδοξία, ον ψευσόμεθά σε, πατροπαράδοτον σέβας. Εν σοί εγεννήθημεν και εν σοι ζώμεν και εν σοι κοιμηθησόμεθα. Ει δέ και καλέσει καιρός, και μυριάκις υπέρ σου τεθνηξόμεθα».

  Μετά διαπύρων ευχών
  Ο Μητροπολίτης
  Ο Αιτωλίας και Ακαρνανίας Κοσμάς
  ================================================
  Κώστας Αργυρακόπουλος (Silver )
  Μόντρεαλ-Καναδά

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ================================================
  ......Οι οικουμενιστές σαν τερμίτες αλλοιώνουν την δογματική διδασκαλία
  της Εκκλησίας, και στο τέλος θα έχουμε γίνει όλοι ουνίτες χωρίς να το έχουμε πάρει χαμπάρι.
  Θα απολαμβάνουμε τον βαρούχιο ύπνο, με τη σκέψη
  ότι οι ταγοί έρχονται και παρέρχονται, αλλά το πουλάκι θα έχει πετάξει,
  όπως έχει πετάξει και για τους παπικούς. Έτσι έλεγαν και αυτοί : δεν
  πειράζει ας λέει ο πάπας τα δικά του. Οι πάπες έρχονται και παρέρχονται αλλά η Εκκλησία εδώ θα είναι.....

  Η "Εκκλησία" εκεί είναι, αλλά το Πνεύμα το Άγιο δεν είναι εκεί,
  για να καθαγιάσει τον άρτον και τον οίνο σε Σώμα και Αίμα Χριστού,
  διότι χωρίς την Σάρκα και το Αίμα Του, Βασιλεία Θεού, γιοκ.....

  Ελπίζω, αντιλαμβάνεσαι, όταν λέμε Εκκλησία, δεν εννοούμε τα
  οικοδομήματα...

  =================================================

  ΑπάντησηΔιαγραφή